Cake IDEAL

Ingredients:

Batter:

4 eggs

200g sugar

2 tablespoons honey

1 teaspoon baking soda

200g flour

Syrup for layers

50ml hot water

2 tablespoons honey

2 tablespoons brandy

Cream

1 tin caramel (dulce de leche)

1 pack mascarpone

2 tablespoons brandy

200g crushed walnuts

Preparation

Batter:

  • Beat eggs with sugar until mixture thickens and turns white
  • Add honey, baking soda and flour, you need to have smooth and runny batter
  • Separate batter into 3 parts and bake each layer in a 22cm springform for 15 minutes at 180C

Cream

  • Mix together mascarpone, caramel and brandy

Syrup

  • Dissolve in 50ml hot water honey and brandy


Assembly - place the first layer of the cake in a nice serving plate, distribute 1/3 of the syrup on it, spread 1/3 of the cream and 1/3 of nuts, repeat the same with second and third layers. Cake is READY! Cut it only in 6 hours, cake needs to absorb wonderful flavor of syrup and cream.


Բաղադրատոմսը

Խմոր

4 ձու

200գ շաքարավազ

2 ճգ մեղր

1 թգ սոդա

200գ ալյուր

Օշարակ

50մլ տաք ջուր

2 ճգ մեղր

2 ճգ կոնյակ

Կրեմ

1 տուփ եփած խտացրած կաթ

1 տուփ մասկարպոնե

2 ճգ կոնյակ

200գ մանրացված ընկույզ

Պատրաստման եղանակը

Շերտերը

  • Հարել ձուն շաքարավազի հետ մինչև սպիտակելը
  • Ավելացնել, սոդան և ալյուրը, պետք է ստացվի համասեռ ու ոչ պինդ խմոր
  • Բաժանաել խմերը 3 հավասարի մասի և թխել 22սմ տրամագծով տապակի մեջ 15 րոպե 180С

Կրեմ

  • Միասին խառնել խտացրած կաթը, մասկարպոնեն և կոնյակը

Օշարակ

  • Տաք ջրի մեջ լուծել մեղրը ու կոնյակը

Ինչպես հավաքել խմորեղենը - գեղեցիկ ափսեի մեջ դնել առաջին շերտը, վրան լցնել օշարակի 1/3 մասը, ապա կրեմի 1/3 մասը և ընկույզի 1/3 մասը։ Նունը կրկնել երկրորդ և երրորդ շերտերի համար։

Խմորեղենը պատրաստ է։ Այն հարկավոր է կտրել միայն 6 ժամ հետո:


Copyright ExpatCooks 2020